Posted in Programowanie w C

Port 7Zip’a na WinCE

Postanowiłem, że rozpocznę prace nad portem 7Zip’a dla PockePC 2003. Stopniowo tworzę projekty poszczególnych modułów w Visual Studio i na razie jest dość znośnie – nie mam większych problemów. Aczkolwiek,

Tworzymy własny BoundedBlockingQueue

Prawdopodobnie problem producentów i konsumentów nie jest Ci obcy. Jest to coś bardzo podobnego do tego z czym stykamy się na co dzień – czyli hamujemy podaż kiedy brak popytu i vice versa, a kiedy popyt jest duży produkcje puszczamy pełną parą.

Model aktora w C++

Ostatnio dostałem kolegi cynk o bardzo fajnej bibliotece, która realizuje model aktora w C++. Nazywa się

Qt na platformę mobilną

Postanowiłem sprawdzić jak będzie wyglądać i działać słynna biblioteka Qt. A oto krótkie streszczenie …

Spring.NET framework – moje pierwsze samodzielne kroki i doświadczenia i projekt dynamicznego proxy.

Spring’a używam już od kilku miesięcy, jednak bardziej użytkowo i troszkę zautomatyzowanie. Aby stworzyć własny projekt C#.NET’owy z wykorzystaniem tego frameworka trzeba poczytać już troszkę więcej i zrozumieć kilka rzeczy.

Obiekty tymczasowe i zwracanie wskaźników przez metody.

Kiedy tylko przychodzi nam skracać kod i usuwać zmienne lokalne na rzecz pojedynczej sekwencji wywołań upewnijmy się że nie zwracamy wskaźnika.