Posted in Programowanie w C

Specjalizacja metod generycznych w C# ?

W języku C# podobnie jak w C++ można stworzyć klasy i/lub metody szablonowe. Jednakże te własności języka nie są tak bardzo rozwinięte jak w dużo starszym jego pierwowzorze. Niekiedy zdarza się potrzeba, aby implementacja metody szablonowej dla pewnych wyróżnionych typów zachowywała się inaczej niż standardowo. Służą do tego specjalizacje szablonów. W C++ mamy możliwość dokonania […]

Przyspieszanie działania złożonych fragmentów aplikacji

    Czy zdarzyło Ci się pracować z rozbudowaną klasą o bardzo dużej liczbie funkcji ? Jaka część z nich była wykorzystywana regularnie, a co było wywoływane okazjonalnie ? Problem wielkich klas dotyczy każdego języka i różnych typów projektów o bardziej rozbudowanej funkcjonalności.

Biblioteka VTL, czyli C++ z widokiem na dane.

Jakiś czas temu dotarłem do biblioteki VTL. Nadarzyła się wreszcie okazja, żeby napisać o niej kilka słów. Biblioteka VTL (ang. View Template Library) dostępna pod adresem 

Mapy, a wyszukiwanie metodą “dziel i rządź”.

Wstęp Wyszukiwanie określonej informacji w jakimś zbiorze jest niezwykle często wykonywaną czynnością w programowaniu. Może ono przybierać zarówno postać jawnych wywołań metod czy funkcji wyszukujących np.: int index = szukaj(tablica, element); vector::iterator it = find(kontener.begin(), kontener.end(), 10); lub wywołań niejawnych, w których uruchamiamy mechanizm wykorzystujący wyszukiwanie np.: int ileZmienionych = zamien(tablica, element, nowyElement); urodziny["Rafał Żurawski"] […]

Instalacja i korzystanie z biblioteki BOOST dla BCB

Czy chciałbyś używać biblioteki BOOST w swoich projektach ? Dostarcza ona wiele interesujących i praktycznych rozwiązań w dużym stopniu ułatwiając pisanie profesjonalnych aplikacji. Czy chciałbys dowiedzieć się jak ją poprawnie skompilować i zainstalować na twojej maszynie? Już za chwilę krok po kroku przeprowadzę cię przez wszystkie etapy. Po ich zakończoniu będziesz mógł używać tej biblioteki […]

Bezpieczne operowanie łańcuchami C

Kiedy piszesz w języku C zapewne nierzadko musisz korzystać z łańcuchów typu char* lub char[]. Czy zdarza Ci się, że pospiesznie wstawiasz proste kopiowanie strcpy ? Czy jesteś świadomy tego, iż w przypadku kiedy łańcuch źródłowy nie ma ściśle określonej długości (czyli w zasadzie nie jest stałą) takie proste kopiowanie może być niebezpieczne i skończyć […]