Posted in Programowanie w C/C++

Port 7Zip’a na WinCE

Postanowiłem, że rozpocznę prace nad portem 7Zip’a dla PockePC 2003. Stopniowo tworzę projekty poszczególnych modułów w Visual Studio i na razie jest dość znośnie – nie mam większych problemów. Aczkolwiek,

Model aktora w C++

Ostatnio dostałem kolegi cynk o bardzo fajnej bibliotece, która realizuje model aktora w C++. Nazywa się

Qt na platformę mobilną

Postanowiłem sprawdzić jak będzie wyglądać i działać słynna biblioteka Qt. A oto krótkie streszczenie …

Przyspieszanie działania złożonych fragmentów aplikacji

    Czy zdarzyło Ci się pracować z rozbudowaną klasą o bardzo dużej liczbie funkcji ? Jaka część z nich była wykorzystywana regularnie, a co było wywoływane okazjonalnie ? Problem wielkich klas dotyczy każdego języka i różnych typów projektów o bardziej rozbudowanej funkcjonalności.

Biblioteka VTL, czyli C++ z widokiem na dane.

Jakiś czas temu dotarłem do biblioteki VTL. Nadarzyła się wreszcie okazja, żeby napisać o niej kilka słów. Biblioteka VTL (ang. View Template Library) dostępna pod adresem 

Mapy, a wyszukiwanie metodą “dziel i rządź”.

Wstęp Wyszukiwanie określonej informacji w jakimś zbiorze jest niezwykle często wykonywaną czynnością w programowaniu. Może ono przybierać zarówno postać jawnych wywołań metod czy funkcji wyszukujących np.: int index = szukaj(tablica, element); vector::iterator it = find(kontener.begin(), kontener.end(), 10); lub wywołań niejawnych, w których uruchamiamy mechanizm wykorzystujący wyszukiwanie np.: int ileZmienionych = zamien(tablica, element, nowyElement); urodziny["Rafał Żurawski"] […]