Posted in Programowanie w Java Script

HTML Canvas vs. Flash. Czyżby kolejny mit o wyższości nad Flashem ?

Tyle się mówi o HTML’owym CANVAS’ie jaki to jest oh, ah i eh, że nie trzeba Flasha do grafiki, animacji, można nawet tworzyć gry także 3D. A ja jednak będąc niedowiarkiem postanowiłem sprawdzić jak to jest z rzeczywistą wydajnością i możliwością zastąpienia Flash’a.

Dwukierunkowa komunikacja FLASH i przeglądarka

Kiedy w artykule pisałem o tym, że do osadzonego klipa Flash’a (SWF) można przekazywać ID-sesji w dwojaki sposób: poprzez FlashVars lub ExternalInterface nie wspomniałem o tym, że komunikacja tą drugą metodą jest troszkę trudniejsza. Nie chcąc zaciemniać artykułu, nie dopowiedziałem o pewnych warunkach jakie trzeba spełnić, aby ten mechanizm zadziałał dobrze. Bardziej ambitnym może przyjdzie […]

Flash, klasa ExternalInterface jako mechanizm dostarczania sesji dla Flasha.

Kiedy pisałem tutaj o sesjach w przeglądarce i we Flashu, wskazując na wiele ograniczeń, nie dokończyłem tej historii na blogu. Otóż

Zmienne, typy i ich zakresy widzialności w Java Script

W języku Java Script zmienne nie posiadają wyraźnie określonego typu, a ich zakres widzialności (ang. scope) jest zależny od miejsca i sposobu zadeklarowania. Dla przypomnienia zadeklarowanie zmiennej jest de facto miejscem pierwszej inicjacji zmiennej. Z różnymi typami danych wiążą się różne niuanse związane z operatorami szczególnie logicznymi i porównania, ale jest to odrębny temat.